מה קורה כשיצחק ,יליד פולין, מנהיג את דיירי בית האבות למרד בהנהלת המוסד עקב שילובה של סימה אלפסי, ילידת מרוקו, בטקס יום השואה?  הסוגיה הדרמטית הזאת פותחת את המחזה "סבוטאז'" אשר נוגעת בזיכרון הלאומי שטמון בנימי ההוויה הישראלית העכשווית.

היהודים בארצות צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה חיו תחת שלטון נאצי ישיר (טוניס), ממשלת וישי הפרו נאצית (מרוקו, אלג'יר), ממשלת איטליה הפשיסטית (לוב). הם סבלו מרדיפות, פרעות ודיכוי, חלק מהם נשלח למחנות עבודה והיו גם משלוחים למחנות השמדה. למרות זאת במשך רוב שנות קיומה של מדינת ישראל הודרו זכרונותיהם של יוצאי צפון אפריקה מהזכרון הלאומי וסבלם לא בא לידי ביטוי. המחזה, באמצעים עדינים ורגישים, עוסק בהדרה של יוצאי צפון אפריקה  מזכרון השואה ובתגובה של נצולי השואה האירופים לנסיון לתקן את המעוות.

"סבוטאז'" נכתב עקב חוויה אישית שהמחזאי אילן חצור עבר במהלך עבודתו עם שורדי שואה, ובויים לכדי הצגה על ידי גדי צדקה מנהלו האומנותי של התיאטרון העברי.

23-24.12, תיאטרון ירושלים. לכרטיסים: 02-5605755.