יונתן שור. צילום: יואב דודקביץ׳

בשבוע שעבר מספר תושבים חרדים המתגוררים ברמת שרת החילונית הגיעו באישון ליל והתקינו עמודי עירוב שכונתיים. כשנודע הדבר התגודדו סביבם מספר תושבים חילונים והאשימו אותם בהשחתת המרחב הציבורי, בהפרת החוק והכשרת הקרקע להתחרדות השכונה. כדי להבין את מעשי החרדים על החילוני הממוצע להבין מה הוא עירוב. 

עירוב הוא הכינוי המקובל בהלכה להקפת שטח מיושב במחיצות על מנת להתיר בתוכו פעולות האסורות בשבת בשל מלאכת הוצאה מרשות לרשות, טלטול חפצים בין רשות היחיד ורשות הרבים, והולכת חפצים למרחק של כשני מטרים ברשות הרבים. 

העירוב הופך את כל שטח היישוב לרשות יחיד אחת, כך שמלאכת הוצאה מרשות לרשות הופכת לבלתי רלוונטי. העירוב מתבצע בפועל על ידי הצבת ארבעה עמודים וביניהם מתיחת חוט דק ושקוף המזכיר חוט דייג. בכל עיר גדולה בארץ ישנו קיים עירוב - באחריות משרד הדתות. מעבר לכך בשכונות חרדיות או בעלות רוב חרדי מובהק נהוג למתוח חוט עירוב נוסף מסביב השכונה כדי להוסיף ולהחמיר.

חשוב לי להבהיר, אינני מתנגד באופן אישי לעצם קיומו של עירוב בשכונות העיר. אדרבה אני גם תומך בהצבת חוטי עירוב גם בשכונות חילוניות שבהם מתגוררים גם מספר תושבים חרדיים. ולמי ששואל למה אני בעד עירוב אני מחזיר בשאלה: מה מפריע לכם חוט דייג שקוף שעובר מעל ראשיכם ורובכם כלל לא מבחינים בעצם קיומו?

תקרית חוטי העירוב ברמת שרת, בשבוע שעבר. צילום: ישי פולברמכר


עם זאת המקרה האחרון שהתרחש בשכונת רמת שרת איננו מקובל. אף כי הבהרתי שאינני פוסל התקנת חוטי עירוב בשכונות חילוניות בעיר, המעשה האחרון בוצע שלא על פי חוק, ולכן אני מתנגד לו. קבוצת החרדים שהגיעה להתקין את עמודי העירוב פעלה באופן לא תקין – הם לא קיבלו את האישורים הנדרשים לא ממשרד הדתות, לא מהגורמים הרלוונטיים בעיריית ירושלים ולא מהרוב החילוני המתגורר בשכונה. המעשה שלהם היה מתקבל בצורה חיובית יותר אילו היו משיגים את האישורים הנדרשים ולא פועלים בחשאי.

לחילונים שבכם, חשוב רק שתבינו - גם אם יש בכם כמו אצלי סלידה מהאופי שבו בחרו אותם חרדים לפעול - שהמהלך הזה נבע מרצון שכיח בקרב המגזר החרדי להחמרה במלאכות השבת. מכאן שאף על פי שירושלים כולה מוקפת בחוטי עירוב כללים, קשה לסמוך על תקינותם ולכן בכל אזור חרדי מקובל לנקוט בעירוב פרטי. על החילונים לכבד זאת, ולהבין שלא כל חוט דיג בין כמה עמודים הוא ביטוי להדתה. ומנגד על החרדים לפעול כחוק בהתקנתם.